ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
  •  ไก่ดำ สายพันธุ์ มองโกเลีย
dot
bulletจำหน่ายใข่ไก่ดำสายพันธุ์ต่างๆ
dot
  •  ไก่ดำ ญี่ปุ่น พร้อมจำหน่าย
dot
dot
  •  Newsletter

dot
dot
  •  สายพันธุ์มองโกเลียกับความดำที่มีมากกว่าไก่ดำสายพันธุ์อื่นๆ
dot


ขายไก่หนุ่ม5-6 เดือนเพื่อทำเป็นพ่อพันธุ์ สายพื้นเมืองเหนือ 600 บาท
ขายไก่หนุ่ม5-6 เดือนเพื่อทำเป็นพ่อพันธุ์ สายพื้นเมืองเหนือ 600 บาท


ไก่กระดูกดำ article

 

ไก่กระดูกดำ : สัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรรายย่อย
โดย เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะกรรมการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทามกลางกระแสการวิตกวิจารณ์เรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งมีผลติดต่อถึงมนุษย์ ดังที่มีข่าวทางสื่อต่างๆ มาโดยตลอดในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา   ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบถึงความรุนแรงของโรคนี้ในมนุษย์แล้วน่าจะน้อยกว่าโรคร้ายแรงอื่นๆ เช่น โรคมะเร็ง หรือ โรคเอดส์ด้วยซ้ำไป แต่ความเสียหายมักจะเกิดกับตัวสัตว์มากกว่าโดยเฉพาะในสัตว์ปีกและที่สำคัญคือ สัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อส่งออกทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางกฎระเบียบเข้มงวดในการจัดการฟาร์ม ส่งออกเพื่อใช้ประโยชน์ในบ้านแบบวิถีไทย หรือเลี้ยงไว้เพื่อเสริมรายได้เล็กๆน้อยๆ รวมทั้งเกษตรกรบางรายเลี้ยงสัตว์ปีกในด้านความสวยความงาม และบันเทิงต่างๆ ต้องได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ที่ราชการตั้งขึ้นมาด้วย
 
อย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆ น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น สำหรับเกษตรกรรายย่อย หากทางราชการมีการปรับปรุงรูปแบบมาตรฐานฟาร์ม หรือมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เหมาะสมกับระดับของการเลี้ยงสัตว์ปีกและวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง  ซึ่งไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด มาตรฐานดังกล่าวน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อยซึ่งสัตว์ปีกตามวิถีไทยได้มากกว่า จะส่งผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกชนิดต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีกที่มีอยู่ดั้งเดิมให้ดีขึ้นด้วย
สัตว์ปีกชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในสังคมไทยมาช้านานโดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยคือ “ไก่กระดูกดำ” มีแนวทางที่จะพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจในระดับเกษตรกรรายย่อยได้ดี จากความเชื่อของชาวจีนที่ว่า ไก่กระดูกดำเมื่อนำมาตุ๋นกับยาจีนจะช่วยบำรุงกำลังร่างกายดีกว่าใช้ไก่หรือสัตว์ปีกชนิดอื่น แม้กระทั่งการบริโภคเนื้อไก่กระดูกดำโดยไม่นำมาตุ๋นกับยาจีนก็ยังเชื่อว่า บำรุงร่างกายดีกว่าเนื้อไก่ชนิดอื่นๆ ชาวจีนฮ่อในภาคเหนือจึงนิยมเลี้ยงไก่กระดูกดำไว้บริโภคและขายให้เพื่อนบ้านหรือผู้ที่ต้องการโดยจะขายได้ราคาดีกว่าไก้บ้านมากกว่า 2 เท่า อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่ามีเฉพาะชาวจีนฮ่อที่นิยมบริโภคไก้กระดูกดำเท่านั้น แต่คนไทยทั่วไปก็สนใจจะบริโภคของแปลกใหม่และถ้าเป็นสิ่งที่ช่วยบำรุงร่างกายด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มความสนใจมากขึ้น เพียงแต่ไม่มีจำหน่ายในตลาดทั่วไป ซึ่งเป็นเพราะมีการเลี้ยงไก่กระดูกดำกันน้อยมากและสายพันธุ์ไก้กระดูกดำแท้ๆ ก็หายากอีกด้วย
 
ข้อมูลทั่วไปของไก่กระดูกดำ
ความหมายของคำว่า “ไก่กระดูกดำ” หรือ “Black – boned chickens” นั้น Jiang and Groen (2000) ระบุถึงลักษณะสีดำ 3 ส่วนของร่างกายไก่ชนิดนี่ได้แก่ หนังเนื้อ และกระดูก ซึ่งเกิดจากการสะสมเม็ดสีเมลานิน (Melanin) ในเนื้อเยื่อซึ่ง Smith (1990) รายงานว่าขบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน (Melanism หรือ fibromelanosis) เกิดจากการควบคุมของยีน sex-linked id+ร่วมกับ dominant enhancer gene Fm ลักษณะผสมของยีน 2 ชนิดนี้เป็นผลให้เกิดความแตกต่างของการสะสมสีดำให้เข้มขึ้นในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue)  อย่างไรก็ตามการเน้นเรื่องกระดูกดำเป็นหลัก ซึ่งเนื้อกระดูกทุกส่วนของกระดูกแต่ละส่วนจะมีสีดำทั้งหมด และกระดูกทุกส่วนของร่างกายก็จะต้องมีสีดำ ถ้ากระดูกสีไม่ดำโดยอาจมีสีอื่น เช่น สีเหลือง ขาวปะปน ถือว่าไม่เป็นไก่กระดูกดำแท้ ในส่วนของหนังและเนื้อนั้นอาจมีสีดำไม่เข้ม อาจเป็นสีเทาก็ยังไม่ถือว่าเป็นลักษณะที่บกพร่องของพันธุ์ไก้กระดูกดำ
การปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำ
เนื่องจากไก่กระดูกดำมีความหลากหลายของสายพันธุ์ เพิ่มศักดิ์ และคณะ (2547) จึงได้ทำการศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์ไก่กระดูกดำในเบื้องต้น โดยพิจารณาจากสีขนแต่จะต้องมีลักษณะทั้งสามส่วน คือ หนัง เนื้อ และกระดูกเป็นสีดำ จากการศึกษาได้จำแนกไก่กระดูกดำออกเป็น 5 สายพันธุ์ คือ
1)      ไก่กระดูกดำสีเทาคอลายแดง (สายพันธุ์ A) ลูกที่เกิดมีขนสีดำ 67.74 %
2)      ไก่กระดูกดำสีทอง (สายพันธุ์ B) ลูกที่เกิดมีขนสีน้ำตาล 91.66 %
3)      ไก่กระดูกดำสีเทาสร้อยทอง (สายพันธุ์ C) ลูกที่เกิดมีขนสีดำ 61.11 %
4)      ไก่กระดูกดำคอลาย (สายพันธุ์ D) ลูกที่เกิดมีขนสีดำ 63.16 %
5)      ไก่กระดูกดำสีขาวหรือไก่กระดูกดำชี(สายพันธุ์ E) ลูกที่เกิดมีขนสีขาว 100 %
            อย่างไรก็ตามไก่กระดูกดำสายพันธุ์ต่างๆ ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในด้านการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีทั้งลักษณะภายนอก (สีขน) และลักษณะภายในของไก่กระดูกดำ 3 ประการ ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น เพื่อประโยชน์ทั้งด้านการเลี้ยงเป็นงานอดิเรก, ดูเล่นเพื่อความสวยงาม และเพื่อใช้เป็นกระสายยาจีนสำหรับบำรุงร่างกายอันเป็นแนวทางการเลี้ยงเพื่อเสริมรายได้สำหรับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
            สำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงไก่กระดูกดำนั้น ระยะต้นควรหาพันธุ์จากแหล่งที่มีการเลี้ยงทั่วไป แล้วทำการปรับปรุงสายพันธุ์พร้อมๆ กับการขยายพันธุ์ในเชิงธุรกิจ จะเป็นแนวทางในกานเริ่มต้นที่เหมาะสมแล้ว สามารถจะขยายได้มากขึ้น จนอาจเป็นอุตสาหกรรมการผลิตไก่กระดูกดำ ยิ่งไปกว่านั้นหากได้มีการดำเนินรุกิจแบบครบวงจรเพื่อผลิตสารสกัดเนื้อไก่กระดูกดำ หรือเครื่องดื่มไก่กระดูกดำ สำหรับเป็นอาหารเสริมก็จะเป็นการเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่าของผลผลิตได้เป็นอย่างดี
การจัดการดูแลไก่กระดูกดำ
            การจัดการดูแลไก่กระดูกดำ โดยเฉพาะด้านอาหารดำเนินการในรูปแบบที่คล้ายกับไก่ไข่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
1.      ระยะไก่เล็ก (อายุ 0-60 วัน หรือ 0-8 สัปดาห์) ไก่กระดูกดำระยะแรกเกจะต้องกกเพื่อให้ความอบอุ่น และการจัดการอื่นๆ เช่นเดียวกับลูกไก่ที่เลี้ยงทั่วไป แต่ให้อาหารสูตรเฉพาะมีโปรตีน 19% พลังงานใช้ประโยชน์ (ME) 2,800 กิโลแคลอรี่ / กิโลกรัม โภชนะอื่นๆ ใกล้เคียงกับลูกไก่ไข่
2.      ระยะไก่รุ่น (อายุ 60-150 วัน หรือ 8-21 สัปดาห์) ไก่กระดูกดำรุ่น ไก่ระยะนี้พ้นการกกจึงต้องให้ความอบอุ่นมากแล้วสูตรอาหารมีโปรตีน 14.50 % พลังงานใช้ประโยชน์ (ME) 2,800 กิโลแคลอรี่ / กิโลกรัม โภชนะอื่นๆ ใกล้เคียงกับลูกไก่ไข่รุ่น ไก่ระยะนี้จะจำกัดปริมาณการกินอาหารเช่นเดียวกับไก่ไข่เมื่ออายุ 15 สัปดาห์ เป็นต้นไป
3.      ระยะให้ไข่ เป็นระยะที่ไก่กระดูกดำมีอายุตั้งแต่ 21 สัปดาห์เป็นต้นไป แบ่งการจัดการเป็น 2 ส่วนตามอัตราการไข่ ดังนี้
3.1  ระยะให้ไข่น้อยกว่า 30 % ระยะนี้ใช้อาหารมีโปรตีน 16.0 % พลังงานใช้ประโยชน์ (ME) 2,900 กิโลแคลอรี่ / กิโลกรัมอาหาร โภชนะอื่นๆ ใกล้เคียงกับลูกไก่ไข่
3.2  ระยะที่ให้ไข่มากกว่า 30 % ระยะนี้มีโปรตีน 15.0 % พลังงานใช้ประโยชน์เป็น (ME) 2,600 กิโลแคลอรี่ / กิโลกรัม โภชนะอื่นๆ ใกล้เคียงกับลูกไก่ไข่
สำหรับการจัดการในด้านการควบคุมโรคระบาดอาจใช้โปรแกรมทำวัคซีน เช่นเดียวกับไข่ไก่ อย่างไรก็ตามก่อนทำต้องคำนึงถึงโรคที่เคยระบาดในพื้นที่   รวมทั้งระยะเวลาที่โรคเคยระบาดด้วย จึงจะมีประโยชน์   นอกจากนี้ควรจัดการโรงเรือน ลานเลี้ยงไก่และบริเวณรอบด้านให้สะอาดตลอดเวลา
โรคที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดคือ โรคขี้ขาว (pullorum disease) ซึ่งสามารถติดต่อมากับไข่มีเชื้อ และตัวลูกไก่ซึ่งพ่อ – แม่เป็นตัวนำเชื้อ โรคนี้อาจทำให้ไก่ตายได้ตั้งแต่ 50 – 100 % โดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เลือดชิด ซึ่งปกติค่อนข้างจะอ่อนแอต่อทุกโรคอยู่แล้ว
การเลี้ยงไก่กระดูกดำตามรูปแบบที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการเลี้ยงเพื่อใช้เป็นพ่อ – แม่พันธุ์ สำหรับการเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อปรุงกับเครื่องยาจีน เช่น ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนนั้น หลังจากไก่กระดูกดำอายุ 8 สัปดาห์เป็นต้นไปส่วนหนึ่งคัดไว้เป็นพ่อ – แม่พันธุ์ส่วนที่เหลือจะเลี้ยงเพื่อขายหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อก็ตาม ควรเลี้ยงแบบปล่อยลานหรือสวนไม้ผลที่สะอาด เพื่อให้ไก่กระดูกดำระยะนี้ได้ออกกำลังร่างกายและกล้ามเนื้อจะแข็งแรง และมีความต้านทานโรคได้ดีขึ้น อาหารที่ให้ตามสูตรลดลง 50% แต่เสริมด้วยเมล็ดพืชบดหยาบ 50% เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว หรือ ข้าวเปลือกตั้งใส่ภาชนะต่างหาก  นอกจากนี้ควรให้เศษผักที่สะอาดสับเป็นชิ้นเล็กๆ  ให้กินด้วยจะยิ่งดี ระยะเวลาในการเลี้ยงไก่กระดูกดำเพื่อส่งตลาดจะอยู่ในช่วง 12 – 16 สัปดาห์
การที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่กระดูกดำได้มาก – น้อยเพียงใดนั้น ที่สำคัญ คือ ความตั้งใจและความขยันของผู้เลี้ยง ประกอบกับจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งจากประสบการณ์ด้วยตนเอง และค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ในด้านตลาดอาจต้องมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เนื้อไก่กระดูกดำและยาจีนในถาดบรรจุพร้อมปรุง หรือเครื่องดื่มไก่กระดูกดำหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าไก่กระดูกดำให้สูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย   
 
 
ตารางที่ 1     สูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำ

วัตถุดิบ
ไก่เล็ก
อายุ 0-60 วัน (0-8 สัปดาห์)
ไก่รุ่น
อายุ 60-150 วัน
(8-21 สัปดาห์)
ไก่ระยะไข่
อัตราไข่      อัตราไข่
<30 %         >30%
 
1. ข้าวโพด
2. ปลาเป็น (59% CP)
3. ลำละเอียด
4. กากถั่วเหลือง
5. เปลือยหอย (หินปูน)
6. กระดูกป่น
7. ไวตามินผสม
8. เกลือ
9.น้ำมันพืช
รวม
ส่วนประกอบจากการคำนวณ
โปรตีน, %
พลังงาน, ME  Kcal/kg
แคลเซี่ยม, %
ฟอสฟอรัส, %
เมทไธโอนี, %
ไลซีน, %
------------------------------- กิโลกรัม / 100 ---------------------------
48.36
7.00
22.42
18.82
-
1.65
0.50
0.25
1.000
100.00
 
19.00
2,800
1.05
0.50
0.36
1.04
 
36.06
1.38
48.30
11.11
0.52
0.88
0.50
0.25
1.00
100.00
 
14.50
2,600
0.60
0.40
0.25
0.70
 
66.96            44.00
7.00              5.00
1.92              30.96
14.69            10.93
4.77              5.31
2.91              2.05
0.50              0.50
0.25              0.25
1.00              1.00
100.00           100.00
 
16.00               15.00
2,900               2,600
3.20                 3.00
0.50                 0.50
0.34                 0.29
0.86                 0.79
 

 
 
 
น้ำหนักตัวและปริมาณการกินอาหารของไก่กระดูกดำบางสายพันธุ์ ตั้งแต่อายุ 1-20 สัปดาห์แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2    ข้อมูลน้ำหนักตัว (กรัม) และปริมาณการกินอาหาร (กรัม) ของกระดูกดำบางสายพันธุ์

อายุ/
สัปดาห์
ขนสีน้ำตาลกาบอ้อย
ขนสีขาว
ขนสีดำคอลายขาว
น้ำหนักตัว
ปริมาณอาหาร/ตัว
น้ำหนักตัว
ปริมาณอาหาร/ตัว
น้ำหนักตัว
ปริมาณอาหาร/ตัว
1
2
3
4
46
97
155
232
57
94
148
181
43
92
150
250
57
127
152
208
42
88
146
232
74
106
112
146
5
6
7
8
306
377
387
539
194
271
300
332
333
458
477
614
238
367
414
495
324
449
456
570
261
279
303
325
9
10
11
12
690
968
1,043
1,059
553
573
613
3941
774
958
1,041
1,167
655
683
775
5422
698
968
1,040
1,100
500
613
687
4563
13
14
15
16
1,188
1,275
1,375
1,456
500
400
438
513
1,242
1,333
1,400
1,555
667
533
417
482
1,254
1,262
1,354
1,438
588
413
629
625
17
18
19
20
1,575
1,625
1,787
1,853
500
475
493
400
1,636
1,709
1,782
1,800
464
564
427
640
1,508
1,833
1,833
1,991
554
450
433
491

 
 บทตวาม ไก่กระดูกดำ

ไก่ดำภูพาน เลี้ยงแบบชาวบ้านเสริมรายได้
ไก่ดำลุงทิวา จ.กาญจนบุรี article
ไก่ดำสารพัดสูตร
ไก่ดำ กับความเป็นมา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บ้านไก่ดำ ดอทคอม อำเภอสุงเนิน จังหวัดโคราชbr /> ที่อยู่ :  เลขที่ 652 หมู่ 8 ตำบล สูงเนิน อำเภอ :  สูงเนิน ซอย มิตรภาพร่วมใจ ถนน: มิตรภาพขาเข้ากรุงเทพ
จังหวัด : นครราชสีมา     รหัสไปรษณีย์ : 330170
เบอร์โทร :  089-0322289    
อีเมล : w_sakulngam09@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.kaidam.com